Urban problems, solutions and innovations

Urban problems, solutions and innovations

Urban problems, solutions and innovations

Bevolkingsgroei

In 2006 telde de stad bijna 9 miljoen inwoners; in 1945 waren dat er nog 600.000. De trek van dorps- en bergbewoners naar de stad is sinds de Tweede Wereldoorlog enorm toegenomen. Elk jaar groeit het totaal aantal inwoners van Jakarta met bijna 5%. De mensen komen er werk zoeken. De stad kan, o.a. gezien de verkeersopstoppingen en de lange rijen bij bushaltes, moeilijk omgaan met de snelle bevolkingsgroei. Inmiddels telt de stad meer dan 17 miljoen inwoners.

Overstromingen

Tijdens het regenseizoen (november-april), heeft Jakarta regelmatig te maken met overstromingen. De ernst en gevolgen van die overstromingen neemt toe als gevolg van:

  • toenemende bebouwing, waarbij het nog aanwezige stedelijk groen, waar het regenwater normaliter de grond in kan zakken, vervangen wordt door winkelcentra en kantoorgebouwen;
  • het – mede daardoor steeds verder – tekortschietende afwateringssysteem;
  • bodemdaling door grondwateronttrekking;
  • (illegale) ontbossing en verstedelijking in het heuvelachtige gebied stroomopwaarts van Jakarta bij Bogor en Depok.

Bij de overstroming van begin februari 2007 vielen er binnen enkele dagen 47 doden en raakten 200.000 mensen hun huizen kwijt. Op 26 november 2007 overstroomden opnieuw delen van de stad, dit keer vanuit zee. Vooral in de buurt van de internationale luchthaven Soekarto-Hatta en bij pretpark Ancol. Tienduizenden mensen verlieten hun ondergelopen huizen en een tolweg naar het vliegveld werd afgesloten. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op het vliegveld of in het verkeer. Het water stond op sommige plaatsen 1,70 meter hoog.

In de Jakarta Post gaf deskundige Jan Jaap Brinkman aan dat waarschuwingen voor een uitzonderlijk hoge vloed, met een kans van voorkomen van eens in de 18 jaar, zijn genegeerd. Verder zou sprake zijn van een kort geleden ontstaan gat in een dijk dat nog niet was gerepareerd.

Luchtvervuiling

Luchtvervuiling is een belangrijk probleem in Jakarta. De enorme verkeersopstoppingen worden hiervoor verantwoordelijk gehouden. Om zichzelf te beschermen binden veel motorrijders een doekje voor hun gezicht.